om-utloop

Om oss

Ett kreativt projekt jag som kallar mig för Derjakt startat med anledning av att jag behöver uttrycka mig, mina känslor, tankar och idéer till den berömda större publiken. Jag har sedan länge insett att de behöver en publik och att jag inte blir uppfylld eller tillfredsställd som person om jag inte får dela med mig av det som finns inom mig samt får applåder för det på samma gång. Mitt ego är stort förstår ni, men det kreativa projektet utlopp.com är mycket större än så.

Människor är det viktigaste för mig i livet. Därför har jag både en filantrop och en misantrop i mitt hjärta och beroende på vilka jag träffar kan den ena förändras till den andra. Jag är en person som gillar att göra andra delaktiga i det jag gör, likväl som jag gillar att allt ska handla om mig.

Det är en plats för fritänkare, aktivism, samhällskritik och idéer kring den mänskliga naturen. En plats där jag tillsammans med min kreativa kamrat Sunny för fram våra respektive budskap till världen och där tanken är att fler ska ansluta sig i kampen

Sunny är definitivt en sådan människa som för fram den mer filantropiska sidan i mig. Tacka gud för honom och alla änglabevingade själar. Ni gör min värld större och tillsammans ska vi göra den världen vi lever i större.