Ältande

Ältande är ett tecken på att du lever. Att din hjärna fungerar och producerar känslor och tankar. En stilla hjärna ger inget ältande men heller inga tankar eller känslor. Det är därför det icke ältande folket kallas enkla och det ältande icke folket svåra, och inte sällan i en nedlåtande mening. Men att du ältar tyder på att du fungerar. Att du lever, att du känner, att du tänker, so worship it folks and salute den ältande, velande, tänkande, kännande och uttrycksfulla människan. Hon må ha fler problem, men är så mycket mer älskvärd.

Trevlig helg.

Kommentera