Fattigdom revisited

jakarta_slumhome_2

Jag sitter här och tänker på att fattigdom och rikedom är två västerländskt skapade koncept. Att vara rik i den västerländska världen innebär att inneha materiell rikedom. Det innebär att ha pengar till att inhandla materiella ting i form av prylar, hus och bilar. Att vara fattig är följaktligen att inte ha några pengar för att inhandla dessa materiella ting. Men vad är egentligen riktig fattigdom? Fattigdom utifrån ett mer mänskligt koncept? Om du frågar mig är det att leva ett liv i ensamhet, utan vänner, utan partner och utan mening. Med andra ord, det är att leva i den västerländska världen.

I denna värld där vi de självutnämnt förnämsta av folkgrupper är bosatta, vill jag mena, lever människor i verklig fattigdom. Och kanske är det också därför som så många av oss så ofta måste hävda vår materiella överlägsenhet gentemot den så kallade tredje världen där, utifrån vår egen förnämlighetslogik, de mindre gentila folkgrupperna av den mänskliga floran lever sina liv helt utan materiella tillgångar men trots det många gånger verkar mer lyckliga än oss själva.

Kanske är de inte så fattiga trots allt. Kanske är ingen människa i den ekonomiska meningen fattig innan hon introduceras i ett ekonomiskt system. För hur kan en människa som lever i ett naturtillstånd med alla naturens rikedomar vara fattig? Hur kan en människa som aldrig har introducerats för konceptet pengar ha en brist på dem?

Nej enbart en människa som blir rånad på ett sådant tillstånd, som blir rånad på den naturliga rikedom i vilken hon en gång levde och som blir mentalt fastkedjad av ett exploaterande kapitalistiskt system kan vara fattig.

Jag minns de människor jag träffade då jag reste runt i karibien. De levde i de mest nedgångna städer jag någonsin sett belagda kring den mest fantastiska naturen jag någonsin sett. En natur bestående av otroliga frukter, storslagna växter, magnifika djur och oändlig skönhet men där befolkningen ändå valt att bygga upp dessa städer där husen var redo att falla, bilarna sprutade ut stinkande avgaser och människor sålde både varor och sig själva för att överleva dagen.

Istället för att leva i det naturliga överflödet som fanns runtomkring dem hade de infekterade av den västerländska civilisationshetsens förpestande tänk byggt upp dessa sorgliga försök till städer i vilka de levde som fattiga. Istället för att ta del av det som moder jord givit dem valde de att efterapa det som herrarna av samma apsläkte valt att trolla fram ur sina lustiga hattar.

Now that’s an irony my friends.

Kommentera