Hagamannen

Jag måste bara få ge en kommentar angående det här med alla människors lika värde. Igår såg jag programmet veckans brott i Svt där det rapporterades att Hagamannen efter att han blivit frisläppt och bosatt sig i Övertorneå – antagligen ett lämpligt ställe om man heter Hagamannen – blivit attackerad av en grupp unga män och slagen med en golfklubba i huvudet. Ett fall där där det tydligen krävdes en psykiater som Ulf Åsgård för att förklara gärningsmännens beteende med lite politiskt korrekta klassiker.
De var enligt honom lågutbildade, dåligt orienterade i samhället och oförmögna att skilja på person och sak. Vad nu det betyder. Antagligen att de är oförmögna att skilja på Hagamannen som person och vad han i sak gjort, det vill säga våldtagit ett flertal kvinnor. Vilket i så fall känns som ett märkligt påstående med tanke på att det var personen, i det här fallet Hagamannen, som utförde våldtäkterna.

Åsgård tyckte iallafall inte att det räckte med den klyschan utan gick vidare med det berömda talet om alla människors lika värde. “Om de flesta människor tänker efter så har väl alla människor lika värde”. Påstod han. Också det ett mycket märkligt påstående.
Han menar alltså att Hagamannen har ett lika stort värde som
“the guy next door”. Rent skitprat om du frågar mig.
Om Hagamannen eller för den delen några kriminella överhuvudtaget av samhället eller dess tjänare skulle anses ha lika värde som en icke kriminell då tror jag inte de skulle slängas in i en cell där de för flera år framåt i tiden inte kan skada varken det nämnda samhället eller dess tjänare.
Svara mig, är det verkligen en lika värd människa som man behandlar på det sättet?

Jag blir personligen konfunderad när jag hör om människors lika värde i liknande resonemang som Åsgård förde fram, för det finns väl ett faktiskt värde som både människor och ting innehar utefter vad de betyder för en viss individ eller antal individer.

Låt mig ta ett exempel:

Hagamannen. Vad hade han för värde för befolkningen i Umeå när han sprang runt och våldtog där? Någon som kan svara på det? Jag tror att han hade ett ganska marginellt värde faktiskt. Kanske till och med inget värde alls. Hans värde var istället av den karaktären att hans existens framkallade rädsla, smärta och avsky hos människor. Alltså var han inte bara värdelös utan direkt ondskefull. Och en direkt ondskefull människa är helt enkelt inte särskilt värdefull för mänskligheten som helhet. Därför slängdes han i fängelse. Och där fick han sitta. Enda till den dagen han kom ut och fick en golfklubba i huvet.

Well Fore! Hagamannen.

11 svar till “Hagamannen“

 1. Kreativ tankegång där… att människovärdet relateras till andra människors uppfattningar, och således är relativt… att detta relativa värde sedan undermedvetet ges formen av en inneslutande värdecirkel där vissa själars marginella människovärden till slut kan hamna helt utanför cirkelns gemenskap och uppfattas som helt värdelösa, och dessa själar t.o.m. kontrasteras mot de i cirkelns gemenskap ingående själarna som ”ondskefulla” blir dock en från det kreativa värderesonemanget vilseledande utvikning med tillhörande tillbakagång ner i religionernas välbekanta språkbruk, IMO… varför inte istället räkna med ett potentiellt negativt människovärde, vilket p.g.a. gener, miljö och fritt val hamnar på endera sidan av Origo inom ett mentalt moraliskt koordinatsystem med tre värdeaxlar…X,Y och Z-axeln, med ett tänkt människovärde vars position kan bedömas inom en tredimensionell matematisk modell?

  1. Tack för kommentaren, kanske har du lösningen på mitt problem då jag försökte hitta ett uttryck för något eller någon vars värde kan kategorisas som mindre än värdelöst och därför använde jag mig av uttrycket ondskefull som visserligen kan sägas vara värderande, men som inte riktigt kommer åt det jag ville uttrycka. Kanske behöver man en sådan matematisk modell som du beskriver för att på riktigt kunna värdera någons värde… Ha det bra 😉

 2. Kanske det…politikens nyskapande vokabulär med ordet ”värdegrund” , vilken f.ö. verkar vara ett resultat av de marknadskapitalistiska krafternas inflytande över språket, antyder ju någon form av nedre gräns för människans tänkande och medföljande beteende, men de otaliga exempel som antyder gränslösheten i människans olika företag varierande från ren överlevnadskonst till allehanda ideologiskt motiverade beteenden ger ju vid handen att ditt eget resonemang med människovärdet som varande relativt gentemot omgivningens bedömning, i kombination med ett hypotetiskt antaget men samtidigt sekulärt negativt människovärdevärde beroende av omgivningens uppfattning, gör IMO att ett relativt sett ”modernt” språkbruk kan användas om värdeladdade ord, istället för t.ex. det mer religiöst influerade ”ondska”… positiva värdeord som t.ex. ”fred”, ”frihet”, ”samarbete”, ”ärlighet”, ”ansvar”, ”glädje”, ”innovation” o.s.v. i all oändlighet kan inom ett dylikt tredimensionellt mentalmoraliskt koordinatsystem med negativa värden balansera dessa värdeord med dess negativa motsatser, och därigenom på ett balanserat sätt åskådliggöra och därmed begripliggöra människovärdets olika nyanser i tillägg till att även dess maskulina och feminina nyanser kan tydliggöras om de maskulina värdena sätts längs x-axeln, de feminina längs y-axeln medan de temporala gradskillnaderna avsätts längs z-axeln…

  1. Intressant redogörelse, pluggar du matte/statistik eller liknande?

   1. Inte än… IMO så finns det lögn, förbannad lögn…och statistik…:) …psykologi finner jag dock mer intressant än matematik, även om de två ämnena förvisso möts inom begreppet filosofi…

    1. Haha känner till det citatet, ja jag håller helt med, psykologi är det bästa ämnet, där förenas vi helt klart, hur hitta du till sidan förresten?

 3. Via serendipity… de egensinniga resonemangen om människozebror m.m. föranledde därefter de ovanstående originalreponderingarna, vilka IMO iallafall för mig utgör en spirande början på ett nytt tankeskelett att hänga upp div. funderingar om det mesta på, så att man slipper släpa runt på dem ”i ryggsäcken” liksom, utan kan plocka ned dem från hängaren vid behov… utvecklingspotentialen är därvidlag flexibel, och efter att ha sovit på saken undrar jag om det inte är bättre att låta de maskulina värdeorden breda ut sig i y-axelns båda riktningar istället, i analogi med den manliga särskiljande y-kromosomens existens, och låta de feminina värdeordens utbredning således istället spåras längs x-axelns utbredningsområde, likaledes i analogi med kvinnornas frånvaro av y-kromosom…

  1. Tja…hur förverkligas en dylik idé? …och hur kan en förflyttning av diskussion från denna eminenta sidan till Facebooksida förändra något? Eftersom du kan ladda upp bilder på denna sidan så går det ju redan att ”förverkliga” idén såtillvida att en bild på ett tredimensionellt koordinatsystem kan infogas, t.ex. denna;
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/3D_coordinate_system.svg/145px-3D_coordinate_system.svg.png
   tillsammans med en ungefärlig positionsangivelse för vart och ett av valfritt värdeord…t.ex. ”Fred”=X/0.7, Y/0.7, Z/1.0 eller ”Frihet”=X/0.8, Y/0.8, Z/1.0…
   Alternativet kan ju vara att benämna 8 s.k. ”oktanter” uti vilka olika värdeord kan sägas befinna sig värdemässigt…Oktant 1=+X,+Y,+Z där både feminint och maskulint positiva värdeord befinner sig, vilka alla syftar in i framtiden…t.ex. ”Fred”, Frihet”…
   Oktant 2= -X,+Y,+Z, där feminint negativa värdeord, vilka dock generellt uppfattas av män som positiva befinner sig, fortfarande syftande in i framtiden…t.ex. ”Produktivitet”, ”Makt”, ”ekonomisk vinning”..
   Oktant 3=+X,+Y,-Z, där feminint och maskulint positiva ord vilka syftar på gångna tider befinner sig…t.ex. ”Tradition”…o.s.v…
   Oktant 4=-X,+Y,-Z, där feminint sett negativa, men maskulint sett positiva ord som syftar på gångna tider befinner sig…
   Oktant 5=+X,-Y,+Z, där feminit positiva men maskulint sett negativa ord, vilka syftar in i framtiden befinner sig
   Oktant 6=-X,-Y,+Z, där feminint sett negativa och även maskulint sett negativa värdeord, vilka syftar in i framtiden befinner sig…
   Oktant 7=+X,-Y,-Z, där feminint positiva men maskulint sett negativa ord syftande på gångna tider befinner sig…
   Oktant 8=-X,-Y,-Z, där feminint och maskulint sett negativa värdeord finns som syftar på gångna tider…

   Om dessa tänkta grupper av ord sätts in i bilden som mer eller mindre avgränsade volymer av ord vilka likt flygande starflockar i skyn befinner sig inom det kartesiska koordinatsystemet, så kan således alltså visualiseras en relativitet mellan olika värderande ord både i tiden, i rummet och mellan företrädesvis feminina och maskulina värderingsprioriteter…

   Dessutom kan ju också då t.o.m. i sammanhanget mer centrala ord urskiljas, vilka ligger närmare skärningspunkten mellan de tre axlarna…t.ex. ordet ”Värdighet”, vilket av bloggerskan ”Julia Caesar” utpekas som grunden för det mer alldagligt använda ordet ”värde”… Alla dessa värderande orden angående människors lika värde, det okränkbara ”människovärdet” o.s.v. som används i Sverige idag skulle enligt hennes resonemang i stor utsträckning vara följden av en felöversättning av ordet ”Värdighet”… något att tänka på i detta bloggsammanhang, alltså …
   http://snaphanen.dk/2016/02/28/sondagskronika-vems-manskliga-rattigheter/

   1. Tack för komplimangen, varför jag bad dig att joina mig på facebook var enbart därför att jag ska anordna fest förstår du, en slags releasefest för utlopp.com och därför tänkte att jag det var lättare att samordna den utifrån facebook, men jag kommer ju att utannonsera den här också.. Du är välkommen iallafall. Om det inte är för långt att åka förståss, du får ursäkta jag har blivit lite av en inskränkt Stockholmare som förväntar sig att alla bor i den här staden, men det är ju inte alls säkert eller hur 😉

    1. Fest är såklart roligt att bli bjuden på… men värdeomdömen om människor beroende av vilken bostadsort de ”valt” kan förvisso också det vara en del av den hegemoniska svenska vokabulären … beroende av stadsdel i huvudstaden och relativ socialgruppstillhörighet på lokalen så kan alltså även releasefestens vokabulära centrering lokaliseras inom adekvat oktant… är den på Söder kanske festvokabulären kan bedömas inrymmas inom oktant 5, feminint tilltalande dock icke maskulint representativt, medan om den försiggår på Östermalm kan festvokabulären tänkas hamna inom oktant 1, maskulint tilltalande med en ”air” av gott om pengar, likaså feminint tilltalande av samma orsaker… hade releasefesten däremot genomförts i valfritt naturområde på landsbygden någonstans kanske festvokabulären vobblat någonstans mellan oktant 4 och 7,…

     En releasefest med värdighet i vokabulären inser dock att inskränkta människor finns överallt, och deras ”värde” för omgivningen minskar i takt med att deras relativa inskränkthet ökar, oavsett om bostadsorten benämns Umeå eller Stockholm… i sammanhanget kan också påminnas om att skränkning och skränktänger till större delen använts utanför städerna, varför grunden för det svenska språket står att söka utanför stadstullarnas glitter och glamour…

     1. Derjakt skriver:

      Inskränkta människor finns överallt, men det jag gillar med Stockholm är att det finns en högre tolerans för människor som är annorlunda från den gemena normen och att det är lättare för sådana människor att hitta ett sammanhang.

Kommentera