Some girls are bigger then others

https://www.youtube.com/watch?v=zH18_dZIYOE

Den största skillnaden mellan män och kvinnor uttrycker sig i egenskaperna humor och empati. Män är roliga, kvinnor är empatiska och de två egenskaperna och bristen på dem är så att säga resultatet av varandra. Vad jag menar är, för att uttrycka mig lite mer precist, är att en i allmänhet lägre empatisk förmåga hos män lämnar dem ett större utrymme för att vara roliga. Humor har nämligen ofta ett offer som min vän uttryckte det. Den är med andra ord många gånger relativt rå vilket stämmer överens på beskrivningen av de flesta män. Kvinnor däremot är i allmänhet långt mer empatiska än män, men – sorry to say so –  också i allmänhet mindre underhållande.

Trots det ska vi inte överdriva, varken män eller kvinnor är generellt sett några komiska genin, men det finns en större tendens att vilja skojja till det, eller att ha en viss underhållande karisma hos män, precis som att det finns en långt högre tendens bland kvinnor att ha förståelse, inkännande och empati.

Därmed inte sagt att det finns många guldkorn bland könen som innehar båda av dessa förmågor. De är de regnbågsbevingade få som man allra helst vill umgås med, men som trots sin utvecklade karaktär i förhållande till den mediokra massan, i dess kraft som undantag inte förändrar regeln.

All the best.

Kommentera