Känslan av att vara inget..

Raskolnikov

Det är svårt för mig att inramas i ett specifikt beteendemönster eftersom min person rymmer väldigt mycket. Svårt att koka ner min stora existens till en mindre och svårt att ha förståelse för enbart någonting när jag är en del av allting.  Så tror jag att jag lättast sammanfattar mina allmänna tendenser att sällan falla […]

Bönder blir kungar

  Kontext är viktigt för mänskligheten, det vill säga vilket sammanhang eller kontext en människa befinner sig i. Christer Pettersson är en galning i folks ögon därför att han var en alkoholist och påstådd mördare. Torsten Flinck må även han anses som lite av en galning, men likväl är han en respekterad individ därför att han […]