Svagheten att bli poet

Mina tankar fascineras ofta av svaren på frågorna vad som är och kan anses vara mänsklig styrka. Och av det faktum att den allmänna uppfattningen kring dessa frågor verkar utgöras av en viss tro på en typ av mentala företräden. Något jag vill tillbakavisa lika starkt som jag vill mena att styrka existerar i extremt […]