Ältande

Ältande är ett tecken på att du lever. Att din hjärna fungerar och producerar känslor och tankar. En stilla hjärna ger inget ältande men heller inga tankar eller känslor. Det är därför det icke ältande folket kallas enkla och det ältande icke folket svåra, och inte sällan i en nedlåtande mening. Men att du ältar […]